MŠ Popůvky
MŠ Popůvky

Připravujeme pro vás nový web. 

Kritéria přijetí dětí do Mateřské školy

 

Kritéria přijetí dětí pro zápis na školní rok 2023/2024

do Mateřské školy Popůvky, příspěvková organizace, okr. Brno -venkov

s datem přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2023

 

 

bydliště dítěte

Věk dítěte

skupina pro přijetí      (číslo kritéria)

Popůvky

místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

Dítě ve věku 5 - 7 let, které dosáhne 5 let nejpozději dne 31. 8. 2023. Datum narození dítěte od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

1

 

Dítě ve věku 4 – 5 let, které dosáhne 4 let nejpozději dne 31. 8. 2023.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.

2

 

Dítě ve věku 3 – 4 roky, které dosáhne 3 let nejpozději dne 31. 8. 2023.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.

3

nemá místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

Dítě ve věku 3 – 7 let, které nemá místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, jehož sourozenec již do MŠ Popůvky, Školní 44/83 příspěvková organizace dochází a bude pokračovat v docházce i ve šk. r. 2023-2024.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2020.

4

nemá místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

Dítě ve věku 3 – 7 let, které nemá místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2020.

5

 

Dítě, které dosáhne věku 3 let nejpozději do 31. 12. 2023, jehož sourozenec již do MŠ Popůvky, Školní 44/83, příspěvková organizace dochází a bude pokračovat v docházce i ve šk. r. 2023-2024.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2020 – 31. 12. 2020.

6

 

Dítě, které dosáhne věku 3 let nejpozději do 31. 12. 2023.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2020 – 31. 12. 2020.

7

 

Dítě, které dosáhne věku 3 let nejpozději do 31. 8. 2024.

Datum narození dítěte od 1. 1. 2021 – 31. 8. 2021.

8

 

 

 

 

 

Mateřská škola přijímá k předškolnímu vzdělávání děti ve věku od dvou do zpravidla 6 let (v souladu s §33 a §34 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon).

Od 1. ledna 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhnou pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky (§34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon). Podle § 34 a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Od 1. září 2017 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí ve školském rejstříku (§34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon).

Od 1. září 2018 se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon).

 

Při přijímání dětí není rozhodující, zda rodiče jsou zaměstnaní, OSVČ nebo nezaměstnaní.

V přijímacím řízení se postupuje v souladu s výše uvedenými kritérii pro přijetí dětí, přičemž se přednostně přijímají ty děti, které splňují kritéria pro zařazení do skupiny pro přijetí s nejnižším možným pořadovým číslem a to až do okamžiku obsazení všech míst, na něž jsou přijímány děti v tomto přijímacím řízení. V případě, že ve skupině pro přijetí se nachází více dětí než je počet volných míst, na něž jsou přijímány děti v tomto přijímacím řízení, přijímají se přednostně starší děti. V případě, že by byly přihlášeny dvě nebo více dětí se shodným datem narození a kritériem, na obsazení zbylých volných míst se bude losovat. Losování proběhne v předem určený den. Losování provede ředitelka školy za přítomnosti zaměstnance OÚ Popůvky. Losovací čísla budou shodná s číslem registračním, které je uvedeno na žádosti o přijetí dítěte  k předškolnímu vzdělávání.

Tím je stanoveno celkové pořadí dětí, o jejichž přijetí k předškolnímu vzdělávání je žádáno v tomto přijímacím řízení.

 

Při přijetí dítěte v průběhu školního roku a o přijetí dítěte podle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon, rozhoduje ředitelka MŠ v souladu s §34 odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon.

Provoz MŠ

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Svátek

Svátek má Lenka

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie