MŠ Popůvky
MŠ Popůvky

Školné

Úplata za vzdělávání v předškolním zařízení (tzv. školné).

Výši úplaty za vzdělávání v mateřské škole stanoví ředitelka školy.

Pro školní rok 2020/2021 je stanovena ve výši 500 Kč na jeden měsíc.

Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku mateřské školy. Vzdělávání v posledním /třetím/ ročníku mateřské školy se poskytují dítěti po dobu nejvýše 12 měsíců. Jestliže se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy déle než 12 měsíců, pak se vzdělávání poskytuje za úplatu v plné výši pro celodenní provoz.

Osvobození (prominutí) od úplaty za vzdělávání

1. Úplata bude prominuta:

  • a/ zákonnému zástupci dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi)
  • b/ zákonnému zástupci nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči ( § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách)
  • c/ rodiči, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách )
  • d/ fyzické osobě, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče ( § 36 až 43 zákona 117/1995 Sb.)

2. Úplata bude plátci prominuta na základě písemné žádosti doložené potvrzením z Úřadu práce s názvem ,,Potvrzení pro účely osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole“ a tato žádost společně s potvrzením bude doručena ředitelce školy.

3. Žadatel je povinen každý měsíc doložit ,,potvrzení , že stále pobírá některou z dávek, a to nejpozději do patnáctého dne příslušného měsíce. Nepředložení potvrzení bude mít za následek zrušení platnosti rozhodnutí o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání od prvního dne příslušného měsíce.

4. Pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, základní částka úplaty se nesnižuje ani nepromíjí.

Úplata se provádí každý měsíc, a to do 15. dne kalendářního měsíce trvalým příkazem na účet školy 2979445399/ 0800.

Je nutné dát trvalé příkazy k úhradě k 10. dnu v měsíci, aby do 15. dne měsíce byla platba připsána na účet MŠ.

Pokud zákonný zástupce dítěte ani po písemném upozornění neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady, bude ředitelka školy postupovat podle § 35 odst.d, Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, o ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Provoz MŠ

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6
1
7 8 9
10 11
1
12 13 14 15 16
17 18
1
19 20 21 22 23
24 25
1
26 27 28 29 30

Svátek

Svátek má Leoš

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

19.10.2021