Vítejte v naší mateřské škole

Naše mateřská škola s názvem ,,Mateřská škola, příspěvková organizace, okres Brno – venkov“ byla slavnostně otevřena dne 30.8.2012 a 3.9. 2012 byla předána všem dětem obce Popůvky.

Mateřská škola je umístěna na konci obce v blízkosti fotbalového hřistě.

V současné době máme v provozu dvě třídy s celkovou kapacitou 56 dětí. Jedna třída nese název Berušky, druhá Žabičky. Ve třídách jsou smíšené skupinky dětí od 2,5 let do 7 let. O tyto děti pečují 4 pedagogické pracovnice a 2 provozní pracovnice. Budova mateřské školy je dvoupodlažní. Na každém patře je jedna třída s vlastní přípravnou jídla. K areálu mateřské školy patří prostorná zahrada s jedním pískovištěm, dvěma houpajícími houpadly, jednou centrální průlezkovou sestavou, kreslící tabulí, horolezeckou stěnou, která v sobě skrývá domeček s lavičkami. Do příštího roku plánujeme zastřešení betonové plochy, kde si budou moci děti i za nepříznivého počasí hrát či kreslit.

Práce naší mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vzdělávání se uskutečňuje v průběhu celého dne, ve všech činnostech a situacích.

Usilujeme o to, aby se děti v naší mateřské škole cítily spokojeně a bezpečně, měly vytvořeno dostatečně podnětné prostředí, které v nich probudí poznávat a zkoumat, a tím položí základy k rozvoji sebevědomé osobnosti dítěte.