MŠ Popůvky vyhlašuje celoroční soutěž „O NEJLEPŠÍHO SBĚRAČE STARÉHO PAPÍRU“

(noviny, časopisy, letáky, karton, lepenky)

Balíky s papírem je nutné přinést do MŠ svázané a zvážené!

Váhu nahlásíte p. učitelce na své třídě. Děkujeme

__________________________________________________________

 

 _______________________________________________________________________________

AKCE NA MĚSÍC DUBEN:

12.4. Beseda o včeličkách v MŠ v 9.30 (pan ing. Kapoun z Troubska)
19.4. Dopolední výlet do lesa s baťůžky (do baťohu přichystejte pití s uzávěrem, pláštěnku, oplatek bez čokolády)
25.4. Pálení čarodějnic s rodiči na školní zahradě v 16.00 hodin – s opékáním špekáčků (každý z rodičů si přinese svůj špekáček), chleba, hořčici, pití, tácek dostanete na zahradě. Všem dětem přichystejte kostýmy s košťaty – plnění disciplín. V případě deště-akce odpadá
26.4. Divadlo Šikulka v MŠ v 10.30 hodin