USPOŘÁDÁNÍ DNE VE TŘÍDĚ ŽABIČEK

7:00-7:30 scházení všech dětí ve třídě Berušek (činnosti a hry podle volby dětí)

7:30-8:30 ranní kruh, spontánní hry, zapojení se do řízených, individuálních nebo skupinových činností navozených učitelkou, individuální práce, pohybové aktivity

8:30-9:00 postupná svačinka dle potřeb dětí

9:00-9:30 dokončení činností dětí

9:30-11:30 pobyt venku

11:30-12:00 oběd

12:00-12:30 rozcházení dětí po obědě

12:30-14:30 klidové činnosti, IP, zájmové činnosti pro děti, které neusnou

14:30-15:00 odpolední svačinka, postupné vstávání

15:00-16:00 hra a individuální činnosti podle volby dětí

16:00-16:30 rozcházení dětí ve třídě Berušek