MŠ Popůvky
MŠ Popůvky

Připravujeme pro vás nový web. 

Přijímací řízení pro školní rok 2023/24

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V POPŮVKÁCH

na školní rok 2023/2024

Platí i pro cizince, kterým je v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. 

Це стосується і для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв'язку зі збройним конфліктом в Україн.               Реєстрація повинна супроводжуватися підтвердженням, на підставі якого тимчасовий захист буде продовжено  на певний час.

 Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2023 pěti let.

Děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2018.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Žádost se podává osobně a to v termínu  10.5.2023 od 8.00 – 16.30 hodin v budově         MŠ Popůvky.

Vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou od dětského lékaře (doklad o stanoveném pravidelném očkování nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo nemůže být očkováno pro trvalou kontraindikaci, podle § 34 odst. 5 školského zákona).

 U zápisu předloží zákonný zástupce dítěte rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Doložení trvalého pobytu dítěte poskytne matrika Obecního úřadu Popůvky.

Oznámení o případném individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte bude oznámeno 5.6.2023 zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve vestibulu MŠ Popůvky, na webových stránkách školy,  ve vitríně OÚ Popůvky.

Popůvky 30.3.2023                                                            Alena Blahová, ředitelka MŠ Popůvky

Provoz MŠ

Svátek

Svátek má Julie

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie