MŠ Popůvky
MŠ Popůvky

Připravujeme pro vás nový web. 

Oznámení výsledku přijímacího řízení 2022

Mateřská škola Popůvky, příspěvková organizace,

okr. Brno-venkov

Školní 83/44, 664 41 Popůvky

 

Oznámení o výsledku zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy podle §34 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů podle daných kritérií a kapacity školy ve správním řízení.

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 § 183 odst.2, se rozhodnutí

o přijetí k předškolnímu vzdělávání oznamuje novým způsobem:

- zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole –

u vchodu do budovy školy

- na webových stránkách školy

- ve vitríně u obecního úřadu

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.
 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí

ke vzdělávání, za oznámená.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci dítěte mohou požádat o jeho vydání.
V seznamu nemohou být zveřejněna jména, děti jsou zde uvedeny pod registračním číslem, které bylo přiděleno při zápisu každé žádosti.

Seznam přijatých dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023:

9          24          16          13          33          20          19          39          17

                  

Seznam nepřijatých dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023:

 

37       23         4        10        41        31        30        1         22       36       21      11

 

35       12        2         26        38         3         15        32         8        29       14       5

 

25          7        34       40       18          6         28        27

              

 

Rodiče si osobně vyzvednou rozhodnutí o přijetí  i nepřijetí v MŠ proti podpisu dne 3.6.2022

 

 

V Popůvkách dne 2.6.2022                                                   Alena Blahová

                                                                                               ředitelka MŠ Popůvky

Provoz MŠ

Svátek

Svátek má Radek

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie