OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Kontaktujte nás: 533 386 548, 608 125 381

Zápis dětí do Mateřské školy Popůvky, příspěvková organizace, okr. Brno-venkov na školní rok 2020/2021 se uskuteční
bez přítomností dětí a jejich zákonných zástupců.

Tiskopis žádosti o přijetí dítěte do MŠ je k dispozici na webu školky, nebo si jej můžete osobně vyzvednout v budově MŠ po telefonické domluvě na čísle 608 125 381.

Potřebné tiskopisy jsou také k dispozici na úřadu obce Popůvky.

Žádost prosíme vyplnit čitelně, hůlkovým písmem, či strojově.

K žádosti je potřeba doložit kopii rodného listu.

Datum přijetí dítěte do MŠ uveďte k 1. 9. 2020.

Upřednostňujeme celodenní vzdělávání (viz kritéria).

Děti se speciálně vzdělávacími potřebami -  je třeba doložit i doporučení školského poradenského zařízení.

Povinné je dodat k žádosti potvrzení od lékaře o očkování dítěte. Pokud nebudete mít možnost si potvrzení od dětského lékaře zajistit, vyplňte tiskopis Čestné prohlášení o očkování a doložte jej k žádosti spolu s kopií očkovacího průkazu dítěte!

Žádosti lze podat:

1. Bez osobní účasti od 2. do 12.5.2020.

Vyplněné a podepsané dokumenty (žádost, potvrzení o očkování, kopii rodného listu, děti se speciálními vzdělávacími potřebami kopii doporučení školského poradenského zařízení) je možné doručit:

  • do datové schránky školy:  kbr462d
  • e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) mspopuvky@seznam.cz
  • poštou MŠ Popůvky, Školní 83/44, 664 41 Popůvky

2. Osobně ve středu 13. 5. 2020 od 8:00 do 15:30 hod. v budově mateřské školy. 

Žadatel zazvoní na budovu MŠ, poté bude vpuštěn do ředitelny. Vstupuje se jednotlivě, bez dětí.

Všechny vyplněné a podepsané dokumenty (žádost, popř. čestné prohlášení o očkování dítěte, kopii očkovacího průkazu, kopii rodného listu, děti se speciálními vzdělávacími potřebami také kopii doporučení školského poradenského zařízení) žadatel sepne kancelářskou sponou a vhodí do připraveného boxu.

Rozhodnutí o přijetí:

Registrační čísla s dalšími informacemi Vám budou sdělena prostřednictvím e-mailu, nebo SMS.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy  a  také na informační tabuli školy. 

Předpokládané datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem je 3. 6. 2020.

Mateřská škola Popůvky, příspěvková organizace, okr.Brno-venkov

IČ: 72 56 24 98

Telefon mateřská škola: 608 125 381

E-mail: mspopuvky@seznam.cz

Popůvky, 13.3.2020

Aktualizováno 14.4.2020