OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Kontaktujte nás: 533 386 548, 608 125 381

Dítě, které je přítomno v době podávání jídla v mateřské škole se stravuje vždy (podle vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb.).

V mateřské škole jsou z hlediska stravování dvě věkové kategorie:

děti  3 - 6 leté
děti  7 leté
Do kategorie se děti zařazují na celý školní rok. To znamená, že děti, které mají v průběhu školního roku 7 let, jsou zařazeny do kategorie 7 let po celý školní rok.

Ceny stravného:

celodenní stravné děti 3 – 6 let  38,- Kč
celodenní stravné děti 7 let     41,- Kč

Platby stravného se provádí každý měsíc a to do 15. dne kalendářního měsíce trvalým příkazem na účet školy 2979445399/0800

Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo platby za školní stravování:

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo za stravování, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

Omlouvání dětí ze stravování:

Zákonný zástupce je povinen vždy dítě z mateřské školy včas omluvit na daný den / osobně, telefonicky, prostřednictvím jiného rodiče/

Omlouvání dítěte musí být provedeno nejpozději den dopředu, písemně v ,, sešitě omluv“ v šatnách dětí nebo do 12.00 hodin telefonicky.

V případě, že dítě onemocní a nelze jej omluvit na daný den, může si zákonný zástupce 1. den nemoci vyzvednout stravu do svých jídlonosičů a to od 11.30-11.45 hodin. Další dny nemoci nemá dítě na státem dotovanou stravu nárok.

Pokud není dítě omluveno, je zákonný zástupce povinen od druhého dne nepřítomnosti dítěte v MŠ uhradit veškeré náhrady na stravování (tj. cenu potravin + režijní a mzdové náklady), které jinak hradí stát.

Popůvky 30.4.2015

Alena Blahová, ředitelka školy