OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Kontaktujte nás: 533 386 548, 608 125 381

Kritéria přijetí dětí do Mateřské školy Popůvky, příspěvková organizace, okr. Brno-venkov pro zápis na školní rok 2020/2021

s datem přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 :

Bydliště dítěte Rozsah docházky dítěte Věk dítěte Skupina pro přijetí dítěte (číslo kritéria)
Popůvky místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu Dítě ve věku 5 - 7 let, které dosáhne 5 let nejpozději dne 31. 8. 2020. Datum narození dítěte od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2015. 1
Dítě ve věku 4 – 5 let, které dosáhne 4 let nejpozději dne 31. 8. 2020.
Datum narození dítěte od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
2
Celodenní docházka na dobu déle než 6,5 hodiny denně Dítě ve věku 3 – 4 roky, které dosáhne 3 let nejpozději dne 31. 8. 2020.
Datum narození dítěte od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.
3
Celodenní docházka na dobu déle než 6,5 hodiny denně  Dítě, které dosáhne věku 3 let nejpozději do 31. 12. 2020, jehož sourozenec již do MŠ Popůvky, Školní 83/44, příspěvková organizace dochází a bude pokračovat v docházce i ve šk. r. 2020-2021.
Datum narození dítěte od 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017.
4
Celodenní docházka na dobu déle než 6,5 hodiny denně  Dítě, které dosáhne věku 3 let nejpozději do 31. 12. 2020.
Datum narození dítěte od 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017.
5
Celodenní docházka na dobu déle než 6,5 hodiny denně  Dítě, které dosáhne věku 3 let nejpozději do 31. 8. 2021.
Datum narození dítěte od 1. 1. 2018 – 31. 8. 2018.
6

Mateřská škola přijímá k předškolnímu vzdělávání zpravidla děti ve věku od tří let, nejdříve však děti od dvou let (v souladu s §33 a §34 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon).


Od 1. ledna 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhnou pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky (§34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon). Podle § 34 a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 


Od 1. září 2017 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí ve školském rejstříku (§34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon).


Od 1. září 2018 se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon).
 
Při přijímání dětí není rozhodující, zda rodiče jsou zaměstnaní, OSVČ nebo nezaměstnaní.


V přijímacím řízení se postupuje v souladu s výše uvedenými kritérii pro přijetí dětí, přičemž se přednostně přijímají ty děti, které splňují kritéria pro zařazení do skupiny pro přijetí s nejnižším možným pořadovým číslem a to až do okamžiku obsazení všech míst, na něž jsou přijímány děti v tomto přijímacím řízení. V případě, že ve skupině pro přijetí se nachází více dětí než je počet volných míst, na něž jsou přijímány děti v tomto přijímacím řízení, přijímají se přednostně starší děti. V případě, že by byly přihlášeny dvě nebo více dětí se shodným datem narození, budou přednostně přijaty děti podle abecedního pořadí (nejdříve příjmení dítěte, a v případě shody pak jména dítěte).
Tím je stanoveno celkové pořadí dětí, o jejichž přijetí k předškolnímu vzdělávání je žádáno v tomto přijímacím řízení.
 
Při přijetí dítěte v průběhu školního roku a o přijetí dítěte podle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon, rozhoduje ředitelka MŠ v souladu s §34 odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon.


Mateřská škola Popůvky, příspěvková organizace, okr. Brno-venkov, Školní 83/44, Popůvky 664 41 , IČ: 72 56 24 98
telefon mateřská škola: 533 386 548, e-mail:mspopuvky@seznam.cz