Zápis do mateřské školy Popůvky

______________________________________________________________________________________________________

 

ZÁPIS DĚTÍ

do mateřské školy Popůvky, Školní 83/44, přísp.org. na školní rok 2018-2019 se uskuteční ve středu 9.května, v době od 8:00 do 15:30 h v ředitelně MŠ Popůvky.

Rodiče přinesou k zápisu vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte a občanský průkaz. Tiskopisy- žádosti  si  můžete vyzvednout  ve třídě Berušek v MŠ od 23. dubna 2018Do žádosti uveďte datum přijetí dítěte ke dni 1.9.2018.

K zápisu přijděte i s dítětem, v den zápisu se koná Den otevřených dveří, máte možnost si prohlédnout budovu MŠ.

Rodiče u zápisu získají informace o MŠ, dozví se bližší informace o podmínkách přijetí svého dítěte. Těšíme se na VÁS i Vaše děti!

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.

DĚTI NAROZENÉ OD 1.9.2012 DO 31.8.2013

Zákonný zástupce dítěte je povinnen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 Co by mělo dítě zvládat při nástupu do MŠ?

– Umět si říct co chce-potřebuje, dítě komunikuje

– Spolupracovat při oblékání a svlékání

– Nenosit plínky

– Obouvat a vyzouvat obuv

– Dokáže se samo najíst, držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu

– Pít z hrnečku a skleničky

– Vzít do ruky pečivo, kousat z něj

– Samostatně používat toaletu

– Umět si umýt ruce mýdlem a samo se utřít

– Ujít kratší vzdálenost

V Popůvkách 7.3.2018

!! KRITÉRIA PŘIJETÍ DĚTÍ JSOU VYVĚŠENA NA ÚŘEDNÍ DESCE OBECNÍHO ÚŘADU A NA HLAVNÍ NÁSTĚNCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE. !!