Historie této budovy začíná rokem 1967, kdy bylo rozhodnuto, že středem obce povede dálnice D1. Problémů se stavbou dálnice měla obec několik, jedním z nich byl i ten, že budova mateřské školy musela stavbě ustoupit.

Nová školka, která byla vystavěna dálnicemi za zbouranou školku byla předána do užívání v roce 1972, budova byla jednotřídní pro 30 dětí. Stavba trvala 2,5 roku. Pro velký nedostatek dětí a velké finanční náklady na provoz bylo rozhodnuto v roce 1994, že se MŠ a ZŠ Popůvky sloučí do budovy základní školy a budova školky se pronajme pro podnikání.

Tento stav trval až do roku 2010, kdy byla dána firmě Krones z budovy výpověď a začala se plánovat její rekonstrukce, která se naplno rozběhla 1.1.2012. Stavba, nebo-li rekonstrukce trvala 8 měsíců.