USPOŘÁDÁNÍ DNE VE TŘÍDĚ BERUŠEK

6:30-7:00 scházení všech dětí ve třídě Berušek (činnosti a hry podle volby dětí)

7:00-8:30 ranní kruh, spontánní hry, zapojení se do řízených, individuálních nebo skupinkových činností navozených učitelkou, individuální práce, pohybové aktivity

8:30-9:00 postupné svačinky dle potřeby dětí

9:00-9:30 dokončení činnosti dětí

9:30-11:30 pobyt venku

11:30-12:00 oběd

12:00-12:30 rozcházení dětí po obědě

12:30-14:30 klidové činnosti, IP, zájmové činnosti pro děti, které neusnou

14:30-15:00 odpolední svačinka, postupné vstávání

15:00-15:30 hra a činnosti podle volby dětí

15:30-16:30 rozcházení dětí ve třídě Berušek